Examenzaken

Op deze pagina staat alle informatie die betrekking heeft op het eindexamen. In het examenreglement staat een overzicht van een groot aantal regelingen en bepalingen die gelden in de bovenbouw zoals onder meer de regels rond het schoolexamen en het Centraal Examen. Behalve de relevante wettelijke voorschriften staan hier ook regels die de school heeft bepaald binnen de wettelijk toegestane grenzen.

In het document PTA's staat het 'Programma's voor Toetsing en Afsluiting' dat voor ieder examenvak afzonderlijk wordt opgesteld. Hierin staat opgenomen welke stof tot het schoolexamenprogramma behoort en op welke wijze de verschillende onderdelen worden getoetst en hoe dit meeweegt voor het uiteindelijke cijfer voor het schoolexamen. Ieder eindexamencohort heeft een eigen PTA.

Om voor leerlingen alle informatie over het toetsprogramma in één overzicht te kunnen bundelen, zijn aan het bestand van het PTA ook de voortgangstoetsen toegevoegd.

Officiële informatie vanuit de overheid over het examen is te vinden op http://www.examenblad.nl Indien er tijdens het jaar nog wijzigingen komen, worden die daar vermeld.