Resultaten en verantwoording

Het Stedelijk streeft uiteraard naar goede resultaten. Het gaat ons daarbij niet alleen om goede cijfermatige prestaties, maar ook om brede vorming van de leerlingen. Om de kwaliteit te bewaken en ook aan de buitenwereld te kunnen laten zien hoe wij presteren, nemen wij deel aan Scholen op de Kaart. Dit is een systeem dat is bedoeld om leerlingen, ouders en andere belangstellenden te informeren over de prestaties van een school en om scholen onderling te kunnen vergelijken. Een belangrijk onderdeel van Scholen op de Kaart zijn de resultaten van enquêtes onder leerlingen en ouders. Daarin is aandacht voor het onderwijs en de begeleiding, maar ook voor het schoolklimaat in brede zin. Daarnaast worden wij, net als alle scholen in Nederland, met enige regelmaat onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs.  

De resultaten van de kwaliteitsmetingen van Scholen op de kaart, vindt u hier.  

Het meest recente onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs op onze school  is bereikbaar via deze link.