Jaarlaagcoördinatoren

De afkorting JLC staat voor jaarlaagcoördinator. Iedere jaarlaag heeft een eigen JLC die organisatorisch verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de betreffende jaarlaag. Vanuit die rol coördineert de JLC  het mentorenteam. Leerlingen en ouders kunnen ook bij de JLC terecht voor zaken die de mentor overstijgen. Bijzondere verzoeken van ouders of leerlingen verlopen vaak via de JLC. Daarnaast onderhoudt de JLC nauw contact met de directie.

Voor schooljaar 2022-2023 is de indeling van de jaarlaagcoördinatoren als volgt: 

          
Coördinator klas 1
(en groep 8-aanmeldingen):

m.dierckxsens@gymnasiumbreda.nl
 Coördinator klas 2:
dhr. drs. D.C.H. van Meer
d.vanmeer@gymnasiumbreda.nl
 Coördinator klas 3:
dhr. M.J.M.D. de Ceuster
m.deceuster@gymnasiumbreda.nl
  
Coördinator klas 4: 
mw. drs. J. Terstegen
j.terstegen@gymnasiumbreda.nl
 Coördinator klas 5: 
mw. D.J.L. van Veen
n.vanveen@gymnasiumbreda.nl
 Coördinator klas 6:
dhr. drs.  J. Zuiderbaan
j.zuiderbaan@gymnasiumbreda.nl

 

Ondersteuningscoördinatoren

De twee ondersteuningscoördinatoren zijn de sleutelfiguren van de ondersteuningsstructuur. Kijk voor meer informatie bij Begeleiding en ondersteuning.

Ondersteuningcoördinator onderbouw en aanmelders groep 8:   
Mw. A. van Tol, te bereiken via ondersteuning123@gymnasiumbreda.nl

Ondersteuningcoördinator bovenbouw en algemene ondersteuningszaken:  
Dhr. ir. A. Eulenpesch, te bereiken via ondersteuning456@gymnasiumbreda.nl

Onze keurmerken en samenwerkingen