Ondersteuningscoördinatoren

De twee ondersteuningscoördinatoren zijn de sleutelfiguren van de ondersteuningsstructuur. Zij coördineren een eventuele aanvraag voor extra ondersteuning en zien toe op de uitvoering ervan. De ondersteuningscoördinatoren hebben zowel oog voor de preventieve als de curatieve ondersteuning binnen de school. 

De ondersteuningscoördinator onderbouw richt op klas 1 t/m 3 (onderbouw) en ook op de leerlingen uit groep 8 die zich aanmelden.
De ondersteuningcoördinator bovenbouw heeft klas 4 t/m 6 onder zijn hoede en is daarnaast verantwoordelijk voor de algemene lijn.  

Ondersteuningcoördinator onderbouw:   
Anita van Tol, te bereiken via ondersteuning123@gymnasiumbreda.nl

Ondersteuningcoördinator bovenbouw:  
Alexander Eulenpesch, te bereiken via ondersteuning456@gymnasiumbreda.nl