Extra uitdagingen


Pallas-programma
Wij bieden op school behoorlijk veel lessen en activiteiten aan die buiten het reguliere programma vallen. Leerlingen doen daaraan mee omdat ze dat leuk vinden of omdat ze extra uitgedaagd willen worden. We hebben voor al deze extra keuze-activiteiten een overkoepelende naam: het Pallas-programma. Pallas Athene staat afgebeeld in het logo van onze school. Zij was de godin van de wijsheid, de wetenschap, de krijgstactiek en de ambachten. Een zeer veelzijdige Griekse godin dus en daarom een naam die goed past bij het brede palet aan keuzeactiviteiten dat we aanbieden.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de mogelijkheid om extra onderwijs te volgen in een moderne vreemde taal. Vanaf klas 1 is het al mogelijk om Spaans te kiezen en vanaf klas 2 kan je Cambridge Engels volgen. Duits en Frans hebben extra mogelijkheden in de bovenbouw.  Als Olympiadeschool hebben we bovendien een uitgekiend programma waarmee we stimuleren dat leerlingen meedoen aan nationale en zelfs internationale wedstrijden in de bètavakken. Ook in de culturele hoek zijn diverse extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Ateliermiddag, het Schoolkoor en de Schoolband. Leerlingen die op zoek zijn naar een manier om tijd en energie te steken in een eigen ontwikkeltraject waar zij zelf de regie hebben, kunnen deelname overwegen aan het Honours Program van de zelfstandige gymnasia.
Kijk om meer te weten te komen over deze en alle andere mogelijkheden in het Pallas-programma bij het menu hier rechts.

Leerlingencommissies
Het is ook goed mogelijk dat leerlingen ervoor kiezen om extra ervaringen op te doen door een actieve rol te spelen in een leerlingencommissie. Het Stedelijk kent een kleurrijke verzameling leerlingencommissies. die zich met veel verschillende dingen bezighouden. In al deze commissies spelen leerlingen de hoofdrol. Kijk in het menu rechts voor een overzicht.

Leerlingenvertegenwoordiging
Naast de leerlingencommissies zijn er ook vertegenwoordigende organen waar leerlingen in zitten. Er is een actieve leerlingenraad en er zitten doorgaans ook drie leerlingen in de medezeggenschapsraad van de school. Voor de school is het natuurlijk goed als ook op deze formele wijze de stem van de leerling gehoord wordt en voor de leerlingen die in die raden zitten is het vaak een bijzonder leerzame ervaring.

Andere mogelijkheden voor extra uitdaging
Er zijn nog diverse andere individuele vormen om extra uitdaging te zoeken. Dat kan op school zijn of daarbuiten. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die een aangepast programma volgen omdat zij op hoog niveau sporten of musiceren. Daarnaast zijn er leerlingen in de bovenbouw die al enkele vakken volgen op een universiteit.
Ook het volgen van een versneld programma van één of meerdere vakken behoort tot de mogelijkheden. Wie op zoek is naar extra uitdaging doet er altijd goed aan om de wensen en mogelijkheden te bespreken met zijn of haar mentor.