Schoolkosten en facturatie

Om duidelijkheid te geven over de te maken kosten in de periode dat een  kind op onze school zit, geven wij daar jaarlijks een overzicht van. In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt in de kosten die vergoed worden door het Ministerie van Onderwijs, kosten die gelden als vrijwillige ouderbijdrage en kosten voor deelname aan niet-verplichte lesonderdelen. De vrijwillige ouderbijdrage geldt niet als een verplichting. Mocht de bijdrage voor de genoemde kosten om persoonlijke financiële reden een probleem zijn, dan kunnen ouders contact opnemen met de directie. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld. 
 

Zie de schoolgids voor uitgebreide informatie over de schoolkosten
Op pagina 43 in de schoolgids vindt u meer informatie over de schookosten en de wijze van factureren.