Olympiadeschool

Olympiades schooljaar 2023 - 2024
Jaarlijks nemen vele leerlingen van onze school deel aan één of meerdere olympiades. Olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden voor middelbare scholieren en bieden leerlingen de kans om zich in bepaalde onderwerpen te verbreden en te verdiepen. Er zijn olympiades voor een groot aantal vakken. Een speciale categorie vormen de bèta-olympiades. Wedstrijden in exacte vakken die open staan voor alle havo en vwo bovenbouw-leerlingen uit heel Nederland.

Geregeld halen leerlingen van onze school nationale en/of internationale finales. Meerdere leerlingen behaalden afgelopen schooljaar eervolle resultaten bij verschillende olympiades.

SGB heeft keurmerk Olympiadeschool
Het ministerie van OCW kent in samenwerking met SLO het keurmerk Olympiadeschool toe. In 2013 ontvingen we als eerste Bredase school (en 26e school in Nederland) dit vignet. Sindsdien voeren we dit keurmerk onafgebroken, mede doordat veel van onze leerlingen ieder jaar weer deelnemen aan één of meerdere olympiades.

Wie mag er deelnemen?
Alle leerlingen uit de bovenbouw kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Deelname is altijd op vrijwillige basis. Uiteraard stimuleren wij als school leerlingen om deel te nemen. We bieden de olympiades aan met de gedachte talentvolle leerlingen meer uit te dagen.

Is het interessant voor leerlingen?
Jazeker! Deelname aan een olympiade draagt bij aan een betere ontwikkeling van hun (bèta-)talenten, zo is onze overtuiging. Verder zijn de bèta olympiades opgenomen in de PTA’s (Programma van toetsing en afsluiting) van de betreffende vakken waarbij leerlingen een bonus kunnen verdienen. De exacte bonusregeling varieert per vak. Voor meer informatie over de diverse olympiades kunnen leerlingen terecht bij hun vakdocent.

Hoe gaat het in z’n werk?
In de eerste ronde van elke olympiade nemen we als school een toets af. De beste leerlingen gaan, via een tweede ronde, uiteindelijk door naar de nationale eindronde. De winnaars van de eindronde vertegenwoordigen Nederland op de internationale olympiade. Zo’n finale kan over de hele wereld worden georganiseerd.

Welke Olympiades zijn er nog meer?
Naast de onder het keurmerk vallende olympiades nemen onze leerlingen ook deel aan de junior olympiades (BOJ, NOJ), de Kangoeroewedstrijd, de Beverwedstrijd, de Nederlands olympiade, vertaalwedstrijden en klassieke olympiades.

Hoe ziet de planning er voor dit schooljaar uit?
Het olympiade overzicht voor dit schooljaar ziet er (voor zover bekend) als volgt uit:

olympiade

klas

datum

Informatica

5/6

15 september 2023 t/m 20 januari 2024

Klassiek

5/6

10 november 2023

Beverwedstrijd

1 t/m 6

8 t/m 22 november 2023

Taalkunde

4/5/6

begin december 2023

EOES

4/5

december 2023 / januari 2024

Biologie

5/6

12 december 2023

Nederlands

4/5/6

15 t/m 19 januari 2024

Wiskunde

4/5

24 januari 2024

Scheikunde

5/6

29 januari 2024

Natuurkunde

5/6

1 februari 2024

Aardrijkskunde

5/6

2 februari 2024

IJSO

3

13 maart 2024

Kangoeroewedstrijd

1 t/m 6

21 maart 2024

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
De olympiade-coördinator op school is:
Jacqueline Cremers
docent natuurkunde
olympiade@gymnasiumbreda.nl