Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan in de school. De raad spreekt met de directie over alle voor de school relevante thema’s. De raad adviseert de directie en heeft over een aantal onderwerpen ook een instemmingsbevoegdheid. Welke onderwerpen dat zijn, ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie daarover is te vinden via de Website WMS.

De leden van de MR  hebben zitting voor telkens een periode van twee jaar en worden gekozen uit de drie geledingen: leerlingen, ouders en personeel. De raad komt circa twaalf keer per jaar bijeen. 


Voor het schooljaar 2022-2023 is de Medezeggenschapsraad op het Stedelijk Gymnasium Breda als volgt samengesteld:
 

Leerlinggeleding:
Sjoerd Korsmit
Jelle Thoen
Olivier Valkenburg

Oudergeleding:
De heer E. Lambregts
De heer M. van de Wetering
De heer J. Jansen

Personeelsgeleding:
Mevrouw K. Kreikamp
Mevrouw S. Verkuilen
Mevrouw M. de Vetter
De heer J. van Dongen
De heer A. Oonincx (voorzitter)
Mevrouw V. Zijlstra (secretaris/vicevoorzitter)

Heeft u vragen of opmerkingen die u graag op de agenda van de MR-vergadering ziet staan?
Benader ons dan via mr@gymnasiumbreda.nl