Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?
Het Stedelijk Gymnasium vindt contacten met de ouders van groot belang. Via de mentoren wordt vanuit school al een goede band met de ouders onderhouden. Daarnaast wordt het werk van de school door een goed functionerende Oudervereniging op velerlei gebied ondersteund. Het spreekt voor zich dat de belangen van de leerlingen daarbij een centrale plaats innemen.

Het bestuur vergadert regelmatig met de directie. Daarbij komen diverse onderwerpen aan de orde zoals huisvesting, veiligheid in en rondom school, schoolreizen en onderwijskundige ontwikkelingen die op stapel staan. Daarnaast wordt ook meer in beschouwelijke gesproken over vragen als 'welke ambities wil je als Gymnasium Breda hebben op het gebied van onderwijs', 'welke perspectieven en faciliteiten wil je leerlingen bieden?' Of: 'hoe staat het Gymnasium er in vergelijking met andere middelbare scholen in Breda voor?' Ook probeert het bestuur in breder verband levende vragen van ouders naar de directie te vertalen. 

De vereniging ziet het kanaliseren van belangstelling bij ouders en het bieden van een platform om met ouders onderling te discussiëren over zaken die bij ouders leven, als een van de middelen om haar doel te bereiken. In dat kader worden in nauwe samenwerking met de school activiteiten georganiseerd zoals de projecten speeddaten met een professional en motivatiebrief schrijven voor de bovenbouw. Daarnaast wordt een interactieve thema-avond georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen, zoals het omgaan met alcohol en sociale media. 

Van meer praktisch belang is dat de vereniging bij verschillende gelegenheden de school ondersteunt, onder andere bij de uitreiking van de diploma-uitreiking, jaarlaagavonden, klankbordavonden en tijdens de jaarlijkse open dag voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Ook zorgt de oudervereniging voor enkele financiële bijdragen. Hierbij gaat het onder meer om geldelijke steun aan activiteiten die niet of niet geheel door de school bekostigd worden, om attenties voor onderwijzend en ondersteunend personeel en om ‘speciale projecten’, zoals nieuwe digiborden. 

U kunt contact opnemen met het bestuur van de vereniging via oudervereniging@gymnasiumbreda.nl