ICT in ons onderwijs

De wereld verandert met de dag, de rol en invloed van digitale middelen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Leerlingen anno 2022 zijn min of meer geboren met de smartphone in de hand. Als gymnasium zoeken we continu naar verbetering van ons onderwijs, waarbij digitale middelen steeds meer ingezet worden. Steeds meer leerlingen komen met een eigen device naar school en ook in de lessen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de computerlokalen of de beschikbare IPads van school. We merken ook dat steeds meer lesmethodes goede digitale hulpmiddelen bieden of zelfs volledig digitaal worden aangeboden.

Bring Your Own Device

In schooljaar 2021-2022 zijn er 3 van de zes eerste klassen gestart volgens het principe van Bring  Your Own Device (BYOD). Dit betekent dat leerlingen een eigen laptop meenemen naar school en deze vaak in de les mogen gebruiken. Het BYOD-project is gestart in 2016. We hebben er toen bewust voor gekozen om niet massaal over te gaan op BYOD-klassen, maar te beginnen met één eerste klas en met docenten die op dit terrein al wat meer ervaring hebben om zo onze kennis en kunde op dit front rustig uit te bouwen. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is door de noodgedwongen omschakeling op afstandsonderwijs de kennis en vaardigheid op ICT-gebied sterk toegenomen, zowel bij leerlingen als bij docenten. Met name het gebruik van Microsoft Teams is goed ingeburgerd. De BYOD-klassen hebben daarvan goed kunnen profiteren.

In schooljaar 2022-2023 hebben we drie derde klassen, drie tweede klassen en drie eerste klassen die werken volgens dit principe. De meeste leerlingen in de huidige BYOD-klassen geven aan dat zij blij zijn met hun keuze voor de BYOD-klassen en enquêtes laten zien dat de tevredenheid over het gebruik van de laptop toeneemt. Wel vinden de leerlingen dat de laptops nóg vaker zouden mogen worden ingezet. Ook bij docenten die lesgeven aan de BYOD-klassen groeit het enthousiasme. Zij geven aan dat het werken met interactief materiaal veel voordelen biedt. Bovendien maken de laptops het makkelijker om in de les te differentiëren. Docenten kijken soms nog wel kritisch naar de digitale lesmethodes die nog niet allemaal even goed ontwikkeld zijn. Gelukkig gaan de ontwikkelingen op dat punt heel hard. 

Deze ontwikkeling naar een grotere inzet van ICT betekent niet dat het boek, het schrift, het potlood, de pen en de passer worden uitgebannen. Wij denken dat er soms zeer goede didactische redenen zijn om voor deze traditionele leermiddelen te kiezen. In alle gevallen blijft in onze ogen het persoonlijk contact tussen docent en leerling van wezenlijk belang. Het is voor ons de kunst om steeds een goede balans te vinden tussen de oude, vertrouwde en de moderne leermiddelen. 

Hier vind je meer informatie over het aanmelden voor een BYOD-klas.