Communicatie

Een goede communicatie tussen school, leerling en ouders vinden wij heel belangrijk. We maken gebruik van de onderstaande mogelijkheden om informatie uit te wisselen.

Portalen (leerlingen, ouders, medewerkers)
Leerlingen, ouders en ook medewerkers hebben toegang tot een portaal, een eigen afgeschermd communicatiekanaal. Hier is alle algemene en actuele informatie over school te vinden zoals nieuws, toetsroosters en andere planningen. Ook de schoolgids die volledig is gedigitaliseerd, staat op de portalen. 

Nieuwsbrief  en website
Minimaal twee keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief met daarin een verzameling van actuele wetenswaardigheden over de school. Een deel van deze berichten is doorgaans ook verschenen op de nieuwspagina van de portalen en de webiste. Hoewel deze nieuwsbrief in eerste instantie bedoeld is voor ouders, krijgen leerlingen ook een exemplaar toegestuurd. Wij vinden het belangrijk dat zij over dezelfde informatie kunnen beschikken. Het gaat immers allemaal over hun school.

Website
De website is vooral bedoeld als digitaal visitekaartje van de school en is met name belangrijk om mogelijke nieuwe leerlingen en hun ouders maar ook andere externe partijen voor te lichten over onze school.

Jaarlijkse bijeenkomsten voor ouders
Gedurende het schooljaar zijn er enkele vaste momenten waarop ouders worden uitgenodigd om op school te komen:

  • In augustus/september is er een informatieavond om de belangrijkste zaken voor het komende schooljaar toe te lichten en kennis te maken met de mentor.
  • In het najaar wordt er een avond georganiseerd waarop ouders indien gewenst met de mentor van hun kind van gedachten kunnen wisselen.
  • Tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie is er een avond waarop ingetekend kan worden voor een gesprek met vakdocenten.
  • Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie is er weer een ouderavond voor een gesprek met de mentoren.
  • Aan het einde van het schooljaar worden ouders ten slotte uitgenodigd voor een feestelijke promotie-avond waarbij de overgang naar het volgende leerjaar doorgaans extra wordt opgevrolijkt door een optreden van het docentencabaret. De leerlingen ontvangen op deze avond hun eindrapport van de mentor.
     

Daarnaast worden ouders gedurende het schooljaar ook nog uitgenodigd voor allerlei gelegenheden.
Dat kunnen bijvoorbeeld voorlichtingsavonden zijn voor reizen of andere zaken, optredens van leerlingen, avonden georganiseerd door het decanaat, lezingen of andere bijzondere gelegenheden.