Onze organisatie

Het Stedelijk Gymnasium Breda is een openbare school met ca. zevenhonderdvijftig leerlingen en honderd medewerkers. Het bevoegd gezag van de school is Libréon. 

De school wordt geleid door de rector en 3 afdelingsleiders. De afdelingsleider van klas 1 is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders van leerlingen uit groep 8 die vragen hebben over de voorlichting, toelating en aanmelding voor onze school. Vragen die specifiek te maken hebben met begeleiding en ondersteuning kunnen het beste gericht worden aan de ondersteuningscoördinatoren.

De formele inspraak op het beleid van de school is geregeld via de Medezeggenschapsraad. Daarnaast is er ook een Oudervereniging en een actieve Leerlingenraad.

Vlnr: Dhr. D. Schreurs (afdelingsleider klas 3&4), mw. I. Rodenburg (rector), mw. J. Terstegen (afdelingsleider klas 1&2), dhr. B. Thielen (afdelingsleider klas 5&6)