Goethe Deutsch

Goethe Deutsch is een cursus die opleidt tot het Goethe Zertifikat für Jugendliche. Dit taalcertificaat is speciaal ontwikkeld voor middelbare scholieren. Net als bij DELF Frans, DELE Spaans en Cambridge Engels wordt gewerkt binnen de niveaus van het Europees Referentiekader, het ERK. 

In het schooljaar 2013-2014 zijn we voor het eerst van start gegaan met Goethe Deutsch. Bijna 40 leerlingen stortten zich naast hun vaak al flink gevulde (talen)pakket vol enthousiasme op de extra trainingen voor het officiële en internationaal erkende certificaat voor het niveau B1, en tot onze grote vreugde slaagden zij allemaal met vlag en wimpel! Het schooljaar daarop zijn we door het succes van de eerste jaargang eveneens gestart met voorbereidingslessen op de examens B2 niveau. Dit deden we én vanwege ons eigen enthousiasme én omdat we van de examinatoren van het Goethe Institut te horen kregen dat een aantal van onze leerlingen zeker in aanmerking kwamen voor dat hogere niveau. Ook de afgelopen jaren verliepen succesvol. Goethe Deutsch leeft onder leerlingen! 

Het doel is, naast het behalen van de certificaten, tevens verdieping aan te bieden binnen het vak Duits. Zo wordt dan ook extra aandacht besteed aan de culturele achtergronden van het doeltaalgebied.  
 
Met de behaalde certificaten kan een leerling bij latere sollicitaties of bij een vervolgstudie in een Duitstalig land aantonen over een vereist niveau te beschikken. Aangezien steeds vaker in vacatures kennis van het Duits wordt verondersteld, is dit een prima manier om aantoonbaar een zeer acceptabel en hoog niveau te bereiken.  
 
De organisatie is in handen van het Goethe Institut. Het Goethe Institut bevordert de kennis van de Duitse taal in het buitenland, verstrekt informatie over het Duitse culturele, maatschappelijke en politieke leven en geeft op die manier een veelomvattend beeld over Duitsland. Dit instituut levert de examens aan en beoordeelt samen met de docenten van onze school, die “Goethe gecertificeerd” zijn,  de gemaakte toetsen.