DELF Frans

Het DELF (Diplome d’Études en Langue Française) is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het DELF kent in totaal 4 niveaus overeenkomend met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa (A1, A2, B1, B2). 

Het DELF junior, waar onze school op voorbereidt, is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. In een tiental lesuren, naast het reguliere rooster, worden de leerlingen klaargestoomd voor dit examen. De thema’s zijn aangepast aan de leefwereld van de leerlingen. De onderdelen die getoetst worden zijn luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid. Het examen is niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties. 

Met het DELF junior wordt de Franse taalkennis van de leerlingen internationaal aangetoond. Op deze manier worden de kansen vergroot om tijdens de studie stage te kunnen lopen in een Franstalig land en/of gebied of op een baan later in Franstalige gebieden. De kennis van de Franse taal biedt ook een meerwaarde in het bedrijfsleven en in diplomatieke kringen.  

Het Stedelijk Gymnasium Breda maakt sinds 2011 deel uit van het DELF junior netwerk. Circa 160 middelbare scholen in Nederland zijn hierbij aangesloten. De organisatie is in handen van het Institut Français des Pays-Bas