Businessplanwedstrijd Tilburg University

Samen met de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) organiseren we elk jaar een businessplanwedstrijd voor gymnasia. Een uitgerekende kans voor leerlingen klas 5 om kennis te maken met het ondernemerschap.

In januari gaan we met een groep van maximaal vijftien leerlingen een dag naar Tilburg. Daar maken leerlingen kennis met de universiteit en krijgen ze een college over het business model canvas, een manier om een ondernemingsplan te schrijven. Ze gaan die dag ook samen met leerlingen van andere gymnasia aan de slag om het canvasmodel goed onder de knie te krijgen. Terug in Breda krijgen de deelnemers drie maanden de tijd om, alleen of in een duo, een businessplan te schrijven volgens dat canvas. Dit plan is vaak ook hun profielwerkstuk. Ze worden hierbij gecoacht door een echte ondernemer. In mei is er een presentatieavond en worden alle plannen gepresenteerd. Het beste plan wordt ingezonden om mee te doen aan de landelijke wedstrijd tussen gymnasia. Die finale is half juni in Tilburg. Het is onze school tot nu toe elk jaar nog gelukt om in de top drie te eindigen. We kunnen dan ook zeggen dat het ondernemerstalent op school groot is. De deelnemende leerlingen zijn doorgaans enthousiast over dit programma. Ze leren veel over ondernemen en over zichzelf als mogelijke ondernemer.