Hoe gaat het Stedelijk om met het coronavirus?

25 maart 2020

Het coronavirus houdt de wereld in een stevige greep en raakt ook onze school. Om te beginnen loopt het voor de examenleerlingen allemaal heel anders dan verwacht. Maar ook voor de andere leerlingen en voor de docenten en medewerkers zien de dagen er nu totaal anders uit. De huidige stand van zaken is als volgt:

  • In navolging van het kabinetsbesluit wordt op het Stedelijk in elk geval tot 6 april geen onderwijs geven in het eigen schoolgebouw. 
  • Sinds woensdag 18 maart draait een programma voor onderwijs op afstand. Alle klassen krijgen les volgens rooster. De leerlingen ontmoeten de docent nu alleen niet in het lokaal maar online, meestal via Microsoft Teams.
  • Vanaf maandag 30 maart gelden wel andere lestijden. Het rooster blijft nog steeds gehandhaafd, maar de lessen zijn nu 35 minuten en tussen lessen is ook een korte pauze. Dit is ingevoerd om de totale gezamenlijke schermtijd op een dag wat korter te maken. Op deze manier wordt de lesdag ook verkort en kunnen leerlingen in de middag meer tijd vrij maken om te werken aan vakken waar zij dat het meest voor nodig hebben of aan leerwerk. 
  • Op 23 maart is bekend geworden dat het landelijke Centraal Examen dit jaar komt te vervallen. De examenleerlingen kunnen wel een volwaardig diploma halen op basis van de resultaten van het schoolexamen. Onze examenleerlingen moeten nog een deel van de schoolexamens afronden. Er is nu wel meer tijd daarvoor. De resterende mondelingen worden via een online verbinding afgenomen. De school wacht nog op nieuwe richtlijnen voor een verantwoorde afname van schriftelijke schoolexamens.

Leerlingen, ouders en collega’s worden steeds via mail en berichten op onze portalen op de hoogte gebracht als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Leerlingen zijn via magister op de hoogte van de plannen voor de lessen, het huiswerk en de studiewijzers. Voor de examenklassen komen tussendoor vaak ook nog aparte mailings. Het is daarom van belang om de mail goed in de gaten te houden.

Vanzelfsprekend wensen wij iedereen in deze moeilijke tijd veel sterkte toe!

Hoe gaat het Stedelijk om met het coronavirus?

Terug naar het overzicht

Onze keurmerken en samenwerkingen