Docent wiskunde

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en de verhuizing van een collega zijn we voor schooljaar 2020-2021, (per 01-08-2020) op zoek naar docenten wiskunde (1e of 2e graad).

Het betreft een vacature van ongeveer 1,7 fte (40 lessen) in de onder- en bovenbouw van het gymnasium. Er kan zowel naar een fulltime- als een deeltijdbetrekking worden gesolliciteerd. Het dienstverband is tijdelijk met een uitzicht op vast.

We zoeken een collega die:

  • een onderwijsbevoegdheid in het vak wiskunde heeft;
  • naast vakinhoudelijk competent ook organisatorisch, didactisch en pedagogisch onderlegd is;
  • goede communicatieve vaardigheden bezit in relatie tot leerlingen en collega’s;
  • in staat is om te werken met digitale leermiddelen en een digitale wiskundemethode, maar daarnaast ook met een boek uit de voeten kan;
  • op de hoogte is van recente onderwijskundige en vakinhoudelijke ontwikkelingen en methodieken en deze ook kan inzetten in de lespraktijk.


Reacties op deze vacature kunnen tot 12 april 2020 worden gestuurd naar de rector van het Stedelijk Gymnasium Breda, de heer P. Breuer. U kunt uw motivatiebrief en CV per mail sturen aan zijn secretaresse via Wajon@gymnasiumbreda.nl

 

Onze keurmerken en samenwerkingen