Het is vandaag:
 
Inschrijven spreekavonden

Het inschrijven voor ouderavonden is mogelijk via Magister 6 (pc of laptop) of via de Magister app op een tablet. Het inschrijven via een  SMARTPHONE is niet mogelijk. Alleen de ouder die een uitnodiging heeft ontvangen (Ouder1 in Magister) kan inschrijven voor de ouderavondin dit bericht staat ook de inlognaam. Er kan niet worden ingeschreven via het leerlingenaccount! Er kan om roostertechnische redenen geen rekening worden gehouden met de voorkeursdag of tijdstip. Als uw zoon of dochter 18 jaar of ouder is dan hebben zij het recht u geen toegang te geven tot Magister.

Hieronder volgt een handleiding om een ouderavondgesprek aan te vragen. U moet 3 tabbladen doorlopen en eindigen met de knop “Inschrijven” Tot het einde van de inschrijfperiode kunt u uw inschrijving wijzigen.Inlogvariant pc of laptop:

Log in met uw ouder(1)account van Magister, gebruik de snelkoppeling op de homepagina van de website van de school onder Snel naar “Magister 6”, of ga naar https://gymnasiumbreda.magister.net  Mocht u niet meer beschikken over uw wachtwoord, klik dan op “wachtwoord vergeten” van het inlogscherm,

               


      1.     Na een succesvolle inlog  komt u op de “Vandaag-pagina”. Klik in dit scherm op het ouderavondpictogram.

 

      2.     Klik op inschrijven!

Door op afzeggen te klikken, meldt u zich af voor de komende ouderavonden.

U geeft hiermee aan niet aanwezig te willen zijn.

 

      3.       U bevindt zich op het tabblad Schoolpersoneel, per kind mag u maximaal 3 afspraken maken!

               

                Vink de docenten en/of mentor aan die u wilt spreken en klik daarna op volgende.

 

       4.      Op dit tabblad Dagdeel kunt u helaas geen voorkeur opgeven. Als u dit toch doet, is het om

                 roostertechnische redenen niet mogelijk om met uw beschikbaarheid of voorkeur rekening te houden.

                 Klik weer op volgende.

                

 

       5.      Op dit derde tabblad Samenvatting ziet u een overzicht van uw gemaakte keuzes.

                

                Om te bevestigen dat u de juiste keuzes heeft gemaakt, klik op “Inschrijven”.

                Hierna is uw gespreksaanvraag pas definitief gemaakt.

 

De gespreksaanvraag is altijd te wijzigen tot het sluitingstijdstip van inschrijving!

Zodra de ouderavonden geroosterd zijn, ontvangt u een e-mail. Uw ouderavondafspraken zijn daarna in het vandaagscherm terug te vinden.


Indien het tijdstip u niet schikt, kunt u zelf de betreffende docent mailen om een nieuwe afspraak te maken.