Het is vandaag:
 
Ondersteuning

Ondersteuning en begeleiding zijn belangrijke onderdelen van onze school. De begeleiding begint al op het moment dat de nieuwe leerlingen voor de zomervakantie kennis komen maken met de klas, de mentor en de hulpmentor.

De mentor
De mentor is zeker het eerste jaar een belangrijk persoon voor de nieuwe leerling.  Hij of zij begeleidt de nieuwe leerlingen vanaf de start en houdt het welbevinden van de leerling goed in de gaten. De mentor is zowel voor leerlingen als voor ouders het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.

De mentor wordt bijgestaan door de hulpmentor. Dat is een vierdeklasser die samenwerkt met de mentor. Hij of zij gaat mee op kamp en is vaak voor de nieuwe leerling een laagdrempelig aan te spreken persoon op school die op veel vragen goed antwoord kan geven.

Verder lopen er tal van andere personen rond op school die de leerlingen op verschillende gebieden goed kunnen helpen. Bijvoorbeeld: 

        - Ondersteuningscoördinator
        - Orthopedagoog
        - Leerlingbegeleider
        - School CJG'er van het Centrum voor Jeugd en Gezin
        - Jeugdarts
        - Decaan
        - Huiswerkbegeleiders

Daarnaast kennen wij sinds een paar jaar een tutorsysteem: Speciaal getrainde, goede en enthousiaste bovenbouwers (tutoren) geven tegen een geringe vergoeding bijles aan leerlingen uit lagere klassen. We krijgen van onze leerlingen veel positieve reacties op dit systeem.

Ieder kind is weer anders. Daarom zijn we steeds op zoek naar de juiste begeleiding die bij de specifieke leerling past om hem/haar te laten ontplooien. Zo hebben we bijvoorbeeld ook  meer- en hoogbegaafde leerlingen die extra begeleid worden en in overleg met ouders en mentor de ruimte krijgen om op hun eigen niveau en in hun eigen leerstijl kennis te vergaren.

Meer informatie