Het is vandaag:
 
Lessentabel onderbouw

 Lessentabel onderbouw cursus 2016-2017

 

Vak

Klas 1

Klas 2

Klas 3

 

 

 

 

Nederlands

4

3

2,5

Latijn

3

3

3

Grieks

1

3

3

Frans

3

2

2

Duits

-

3

3

Engels

 

2

2

Engels Cambridge

3

4

4

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

Wiskunde

4

3

3

Natuurkunde

-

2

2,5

Scheikunde

-

-

2

Biologie

2

2,5

-

Muziek

2

1

-

Tekenen

2

1

-

Drama

-

-

1

Techniek

1

1

-

Lichamelijke opvoeding

3

2

2

Studieles

1

0,5

-

Uiteraard vinden in alle leerjaren aanvullende activiteiten plaats.
Deels zijn deze al opgenomen in de agenda op de website, deels wordt
u hierover apart geïnformeerd.