Het is vandaag:
 
Lessentabel bovenbouw

In de bovenbouw, ook wel Tweede Fase genoemd, wordt niet meer uitgegaan van het aantal lesuren dat per vak wordt toegekend, maar van een totale studielast. Deze studielast wordt uitgedrukt in de tijd die een gemiddelde leerling nodig heeft om aan de eisen van het betreffende vak te voldoen, de zogenaamde “studielasturen” (SLU).

Klas 4 t/m 6

De lessentabel in de bovenbouw is afhankelijk van de individuele studiekeuze van een leerling en is als volgt opgebouwd
(zie ook opgenomen tabel):

 
1. De vakken van het gemeenschappelijke deel. Alle leerlingen volgen de vakken van het gemeenschappelijke deel. Alle vakken worden  afgesloten met een schoolexamen, behalve Nederlands, Engels en de Klassieke Taal, waarin naast een schoolexamen ook een centraal examen wordt afgenomen.

 
2. De vakken van het profieldeel. De leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen, combinaties van vakken die ieder specifiek gericht zijn op bepaalde beroepssectoren, te weten:

                a) Cultuur en Maatschappij

                b) Economie en Maatschappij

                c) Natuur en Gezondheid

                d) Natuur en Techniek 

3. De vakken van het vrije deel. In het vrije deel kiezen alle leerlingen in het vierde leerjaar twee vakken. Daarnaast moet iedere leerling in het vrije deel voldoen aan de eisen die gesteld zijn ten aanzien van LOB (Loopbaan-oriëntatie en -begeleiding).

Naast deze verplichte onderdelen van het vrije deel wordt iedere leerling in staat gesteld extra vakken te volgen in het vrije deel, maar dit wordt niet verplichtend opgelegd. Wij hebben afgelopen jaar een nieuwe regeling rond het kiezen en volgen van extra keuzevakken (d.w.z. vakken bovenop de bij wet verplichte vakken) in gebruik genomen. Deze regeling vindt u op onze website.

 

Keuzemogelijkheden tweede fase

I Gemeenschappelijk deel

Nederlands

Engels

Latijn of Grieks

Maatschappijleer

KCV

ANW

Lichamelijke opvoeding

Profielwerkstuk

Studievaardigheden

Presentatievaardigheden

 

II Profielvakken

De leerling moet één van volgende profielen kiezen en,
voor zover van toepassing, daarin een keuze maken

 

III Profielkeuzevak

De leerling moet binnen het profiel één van volgende vakken kiezen

 

N&T

N&G

E&M

C&M

Wiskunde B

Wiskunde A of B

Wiskunde A of B

Wiskunde C of A of B

Natuurkunde

Scheikunde

Economie

Geschiedenis

Scheikunde

Biologie

Geschiedenis

Aardrijkskunde

 

 

N&T

N&G

E&M

C&M

Biologie

Natuurkunde

Aardrijkskunde

Tekenen

Informatica

Aardrijkskunde

Frans

Muziek

Wiskunde D

 

Duits

Filosofie

 

IV Keuzevakken

De leerling moet in onderstaand schema twee vakken kiezen

 

 

N&T

N&G

E&M

C&M

Latijn 1)

 

 

 

 

Grieks 1)

 

 

 

 

Frans

 

 

 

 

Duits

 

 

 

 

Geschiedenis

 

 

n.v.t

n.v.t.

Aardrijkskunde

 

 

 

n.v.t.

Filosofie

 

 

 

 

Economie

 

 

n.v.t

 

Biologie

 

n.v.t

 

 

Informatica

 

 

 

 

Natuurkunde

n.v.t

 

 

 

Wiskunde D

 

 

 

 

Muziek

 

 

 

 

Tekenen

 

 

 

 

 

1) Dit is de tweede Klassieke Taal, naast de Klassieke Taal in het gemeenschappelijk deel.

 

Keuzevoorwaarden:

• N&T-profiel: maximaal één moderne vreemde taal als keuzevak.

• N&G-profiel: maximaal één moderne vreemde taal als keuzevak.

• E&M-profiel: indien natuurkunde als keuzevak, dan wiskunde B als profielvak.

• C&M-profiel minimaal één keuze uit Frans, Duits, Latijn, Grieks, filosofie, tekenen of muziek.

• C&M-profiel: indien economie als keuzevak, dan wiskunde A als profielvak

• Alle profielen: de combinatie tekenen en muziek is niet mogelijk.

 

Het extra keuzevak:

a. Voor alle overgangscijfers moet op 1 decimaal nauwkeurig gemiddeld een 7,0 behaald zijn en het gekozen vak moet met een voldoende (6,0) zijn afgerond.

b. Voor dit vak geven we geen roostergarantie.

 

Lessentabel bovenbouw

 

Lessentabel bovenbouw cursus 2016-2017

 

Vak

klas 4

klas 5

klas 6

Nederlands

3

2,5

3

Latijn

4

5

4

Grieks

4

5

4

Frans

3

2,5

2,5

Duits

3

3

2

Engels

2,5

2,5

2

Engels Cambridge

4,5

4,5

Geschiedenis

2,5

2,5

3

Aardrijkskunde

3

2,5

2

Wiskunde C

3

3

2

Wiskunde A

3

3

3

Wiskunde B

4

3,5

3

Wiskunde D

2,5

2,5

2,5

Informatica

3

2

2,5

Natuurkunde

3

3

2

Scheikunde

2,5

2,5

2

Biologie

2

3

3

Economie

2

3

3

Muziek

3

3

2

Tekenen

2,5

3

2,5

Maatschappijleer

2

-

-

Filosofie

3

2

3

Lich. Opvoeding

2

2

1

 

Voor de leerlingen in de bovenbouw die dat aankunnen hebben wij verschillende verrijkings- en verdiepingsmogelijkheden die al eerder in deze schoolgids vermeld staan. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met de betrokken teamleider, de leerling en de ouders, en indien van toepassing met de decaan.