Hoe gaat het Stedelijk om met het coronavirus?

Het coronavirus houdt de wereld in een stevige greep en raakt vanzelfsprekend ook onze school. In navolging van de besluiten van het kabinet worden in elk geval tot 2 juni geen lessen gegeven in het eigen schoolgebouw. Sinds 18 maart biedt de school online onderwijs aan via Microsoft Teams. Daarbij worden dagelijks alle lessen gegeven volgens rooster, waarbij inmiddels wel aangepaste, verkorte lestijden gelden. 

Voor de examenkandidaten is een aangepast programma opgesteld. Het Centraal Examen is komen te vervallen en er is een aangepaste slaag/zakregeling opgesteld die gebaseerd is op de resultaten van de schoolexamens. Op onze school hebben de zesdeklassers in april de laatste ronde schoolexamens afgelegd, waarbij de RIVM-richtlijnen van 1,5 meter afstand steeds strikt zijn gehanteerd. De examenleerlingen zullen zich in mei nog bezighouden met inhaaltoetsen en herkansingen. Op 4 juni volgt dan de officiële uitslag.

Voor de leerlingen van klas 1 t/m 5 heeft de school inmiddels de bevorderingsnormen aangepast. In deze bijzondere regeling is, naast de eerder behaalde resultaten, ook een belangrijke rol weggelegd voor het voortgangsadvies van de docent.  Daarnaast probeert de school via vragenlijsten en via contact met mentoren in kaart te brengen bij wie het afstandonderwijs problemen oplevert. Gekeken wordt dan of de school deze leerlingen extra ondersteuning kan bieden.

Leerlingen, ouders en collega’s worden steeds via mails en berichten op onze portalen op de hoogte gebracht zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. 

Vanzelfsprekend wensen wij iedereen in deze moeilijke tijd veel sterkte toe!

Onze keurmerken en samenwerkingen