Mobiele devices

De wereld verandert met de dag; de rol en de invloed van de smartphone is niet meer te weg te denken uit onze maatschappij. Ook in het onderwijs worden tablets, laptops en soms ook smartphones ingezet om het leren te ondersteunen. We zijn al een aantal jaren bezig om te onderzoeken hoe de devices een meerwaarde kunnen bieden voor ons onderwijs. Steeds meer lesmethodes bieden goed digitaal materiaal aan. Kortom, we zien veel kansen en de devices worden ook steeds vaker op een positieve manier ingezet om de les te ondersteunen. We denken alleen niet dat de laptop de docent of de les helemaal kan vervangen en zoeken daarom naar een goede balans tussen het gebruik van digitale middelen en het persoonlijk contact tussen de docent, de klas en de individuele leerling. 

Bring Your Own Device
We hebben op dit moment vijf BYOD-klassen (bring your own device), waarvan drie in het eerste leerjaar. In deze klassen nemen leerlingen iedere dag hun eigen laptop mee naar school en gebruiken die ook vaak in de les. 
We vinden het belangrijk dat de computervaardigheden van álle leerlingen verbeteren. Daarom krijgen ook de leerlingen die niet in een BYOD-klas zitten soms les in één van de computerlokalen of met de ipads van school. Leerlingen uit de BYOD-klassen zullen hun digitale vaardigheden wel vaker direct kunnen toepassen in de les. 
Als je graag naar een BYOD-klas zou willen, kun je dat aangeven bij je aanmelding. 

We hebben overigens duidelijke afspraken over de eisen waaraan je device moet voldoen. Ook bieden we de service dat je via school een mooie laptop kunt aanschaffen bij The Rent Company. Dan kun je meteen goed starten!