Schoolkosten en facturatie

Om duidelijkheid te geven over de te maken kosten in de periode dat een  kind op onze school zit, geven wij daar jaarlijks een overzicht van. In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt in de kosten die vergoed worden door het Ministerie van Onderwijs, kosten die gelden als vrijwillige ouderbijdrage en kosten voor deelname aan niet-verplichte lesonderdelen. De vrijwillige ouderbijdrage geldt niet als een verplichting. Mocht de bijdrage voor de genoemde kosten om persoonlijke financiële reden een probleem zijn, dan kunnen ouders contact opnemen met de directie. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld. 

Boeken en overige leermiddelen
Boeken en vakspecifieke leermiddelen worden door de school betaald. Uitzonderingen zijn algemene leermiddelen die meerdere jaren gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld een atlas, woordenboeken, (grafische) rekenmachine en sportkleding. Deze leermiddelen dienen ouders zelf aan te schaffen. Ook een laptop voor leerlingen in een BYOD-klas dient door ouders zelf aangeschaft te worden. 

Kosten voor activiteiten en materialen die per leerling in rekening worden gebracht
(vrijwillige ouderbijdrage)
De geschatte kosten voor toegang tot de portalen, een jaarboek, gebruik van internet en algemene ICT-voorzieningen, tekenmateriaal, deelname aan sport- en andere activiteiten etc. worden door de ouders betaald. In het gevraagde voorschot zit ook de bijdrage voor de oudervereniging, het gebruik van een kluisje en het cultureel fonds. Ouders betalen ieder jaar een voorschot, (per leerjaar verschillend), jaarlijks vindt een afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Kosten voor reizen en excursies
(vrijwillige ouderbijdrage)
Voor de reizen en excursies waaraan alle leerlingen deelnemen hebben wij een spaarsysteem waarbij de ouders gedurende zes jaar jaarlijks hetzelfde bedrag betalen. Per leerling worden inkomsten en uitgaven bijgehouden, de school geeft jaarlijks per leerling een overzicht. Als de leerling de school verlaat, wordt een eindafrekening gemaakt. De hoogte van deze jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het jaar waarin de leerling gestart is in klas 1.

Kosten voor niet verplichte lesonderdelen
Bij inschrijving voor de extra lessen Cambridge Engels, Spaans, DELF en Goethe, betalen de ouders  een verplichte jaarlijkse bijdrage. Voor andere extra activiteiten waarbij gebruiksmaterialen moeten worden aangeschaft of andere kosten worden gemaakt, vragen wij een geringe bijdrage in deze kosten.

Wijze van factureren
Wij werken voor de facturering met het programma Wis Collect. Dit is een digitaal systeem waarin ouders een mail ontvangen zodra er een factuur klaarstaat. Binnen dit systeem zijn zowel de nieuwe facturen als de reeds voldane facturen altijd zichtbaar. Betaling kan o.a. via IDeal. Bij grote bedragen bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Voor een demofilm voor ouders over dit systeem, zie de volgende website:  https://www.wis.nl/Ouders  

Om een idee te krijgen van de hoogte van de schoolkosten, kan gekeken worden naar onderstaand overzicht waarin een indicatie van de kosten staat weergegeven voor het cohort dat is gestart in klas 1 in schooljaar 2021-2022. Overzicht schoolkosten 2021-2022