Het is vandaag:
 
Agenda cursus 2018-2019

Datumlijst 2018-2019

(aanvullingen en/of wijzigingen kunnen volgen)

Tijdens alle rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen en studiemiddagen wordt er les gegeven volgens een verkort lesrooster.

* betekent dat de activiteit in de voorgaande week wordt gehouden, de exacte dag is nog niet bekend.Maart

18-3

t/m

22-3

Klas 4 en 5: SE-week

18-3

t/m

26-3

Klas 6: SE-week

20-3

Informatieavond Valenciareis voor ouders en leerlingen

21-3

Klas 1,2 (3,4) kangoeroewedstrijd

23-3*

Klas 3: PKZ-gesprekken

25-3

t/m

29-3

Klas 4 en 5: AcVa

25-3

Klas 2: architectuurwandeling

26-3

Uiterlijk aanmelden spreekavond ouders klas 1 t/m 6

26-3

Workshop Tussenjaarplan (leerlingen en ouders klas 5)

27-3

Studium Generale: lezing door drs. Harrie Vervest - De lotgevallen van de liefde Aanmelden

27-3

Klas 2 en 3 activiteitendag

27-3

Klas 2: voorlichting over hoe om te gaan met social media.

28-3

Klas 1: activiteitendag

28-3

Jeugd Dans Theater

29-3

Klas 6: jaarlijkse studiedag Amsterdam

30-3

Klas 2: Taaldorp

30-3*

Klas 3: PKZ-gesprekken

April

1-4

Alle leerlingen zijn vrij

2-4

HPG-examendag

2-4

IJSO

2-4

Spreekavond ouders klas 1 t/m 6

3-4

Spreekavond ouders klas 1 t/m 6

4-4

klas 6 Symposium FI (Tilburg)

4-4

Pugna

4-4

13.00

Uiterlijk aanmelden herkansing klas 6

4-4

Klas 4: Beekse Bergen

5-4

Klas 6 muziek: examenconcert (aula)

5-4

Klas 6 laatste lesdag

6-4*

Klas 3: PKZ-gesprekken

7-4

t/m

13-4

Valenciareis voor leerlingen  Spaans

8-4

Klas 3: definitieve PKZ

8-4

12.00

Klas 4/5: deadline aanmelden ELO (speeddaten)

8-4

Klas 6: herkansing

9-4

t/m

12-4

Klas 6: examentraining

9-4

Klas 6: herkansing

9-4

Toneel bovenbouw

10-4

Studium Generale: prof. Ruut Veenhoven. Aanmelden

10-4

Klas 6: examentraining

11-4

Klas 6: examentraining

12-4

Examenexpositie tekenen

13-4*

Klas 3: vervolg PKZ-gesprekken

15-4

t/m

18-4

Klas 6: examentraining

15-4

Plaatsing Studielink (decentrale selectie)

17-4

Klas 3: definitief advies (vakdocent)

18-4

Klas 6: opgeven studiekeuze (akkoordverklaring)

18-4

14.00

Klas 6: akkoordverklaring

19-4

Klas 3: PKZ brief naar huis

19-4

Klas 5: inleveren 1e opzet PWS

19-4

SE-cijfers naar Inspectie

19-4

Stunt

20-4*

Klas 3: vervolg PKZ-gesprekken

22-4

t/m

3-5

Meivakantie

Mei

1-5

Klas 6: deadline aanmelden Studielink (reguliere opleidingen)

7-5

Studiemiddag (verkort rooster)

8-5

12.00

Klas 5: uiterlijk aanmelden herkansing

8-5

Schriftelijke examens Goethe Deutsch

8-5

Klas 2 Xanten

9-5

Klas 2 Xanten

9-5

Start Centraal examen: Grieks en scheikunde

10-5

Mondelinge examens Goethe Deutsch

10-5

Centraal examen: muziek en Nederlands

10-5

Klas 3: deadline verzoek tot wijziging PKZ

13-5

Centraal examen: geschiedenis en biologie

14-5

Centraal examen: Duits en economie

15-5

t/m

17-5

Klas 5: reis Parijs mu/te

15-5

Centraal examen: Engels

15-5

Klas 4: speeddaten met professional

16-5

Centraal examen: tekenen

17-5

Centraal examen: aardrijkskunde en natuurkunde

20-5

Centraal examen: filosofie, Wiskunde A/B/C

21-5

Centraal examen: Latijn

22-5

Centraal examen: Frans

23-5

Stedelijk Bredaasch Debat

23-5

Toelatingsbrief basisscholen

23-5

16.00

Presentatie en uitreiking certificaten Science

24-5

Toelatingsbrief ouders

24-5

Toneel bovenbouw

27-5

Klas 6: rekentoets

28-5

Klas 5: herkansing

28-5

MR-vergadering

29-5

Klas 5 (reserve) herkansing

30-5

t/m

31-5

Hemelvaartsvakantie

Juni

5-6

8.15

-

10.45

Delf B1 en B2 examen schriftelijk (op school)

5-6

Regio Zuid HPG

5-6

Studiemiddag (verkort rooster)

7-6

Finale KNHB schoolhockeytoernooi (onder voorbehoud)

8-6

Delf B1 en B2 examen mondeling (wordt elders afgenomen)

10-6

2e Pinksterdag

11-6

Examen FCE (B2 First)

12-6

t/m

20-6

Klas 4 en 5: SE-week

12-6

Examen CAE (C1 Advanced)

12-6

08.00

Normering CE 1e tijdvak bekend

12-6

14.15

Examenvergadering

12-6

15.30

-

15.45

Bellen gezakten en herexamens

12-6

15.45

Gesprekken met herkansers

12-6

16.15

Geslaagden op school

13-6

Examen CPE (C2 Proficiency)

13-6

10.00

-

12.00

Gesprekken gezakten

13-6

10.00

-

12.00

Spreekuur decaan over studies

14-6

12.00

Deadline aanmelden herkansing Centraal examen 2e tijdvak

15-6

Klas 3: gesprekken extra keuzevak + bevestiging verzoek wijziging PKZ

17-6

t/m

21-6

Klas 1 t/m 3: toetsweek

17-6

t/m

20-6

Klas 4 en 5: SE-week

17-6

t/m

20-6

Centraal Examen 2e tijdvak

19-6

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

20-6

Centraal Examen 2e tijdvak aangewezen vakken

20-6

Klas 5: Rome/Griekenlandvoorlichting

21-6

Klas 4 en 5: inhalen VT

24-6

Klas 1 t/m 3: inhalen toetsen

24-6

14.00

Invoeren cijfers klas 4/5

24-6

14.00

Klas 4 en 5: inzage toetsen

24-6

20.00

Klas 4/5: deadline opgeven herkansing

25-6

Klas 1 t/m 3: activiteitendag

25-6

Ouders klas 5: voorlichting Rome/Griekenland

26-6

08.30

Invoeren cijfers klas 1 t/m 3

26-6

09.00

Klas 1 t/m 3: bespreken toetsen volgens schema

27-6

08.30

Klas 4 en 5: inhalen/herkansen SE

27-6

09.00

Voorvergadering klas 1 en 3

27-6

11.00

Voorvergadering klas 2

28-6

08.00

Normering CE II bekend

28-6

08.30

Klas 4 en 5: inhalen/herkansen SE

28-6

09.00

Overgangsvergadering klas 1

28-6

11.00

Overgangsvergadering klas 2

28-6

13.00

Overgangsvergadering klas 3

28-6

19.30

Diploma-uitreiking

Juli

1-7

09.45

Cijfers inleveren herkansing klas 4/5

1-7

10.15

-

11.15

Voorvergadering klas 4

1-7

11.30

-

12.30

Voorvergadering klas 5

1-7

13.00

Overgangsvergadering klas 4

1-7

15.00

Overgangsvergadering klas 5

1-7

20.00

Schoolfeest

2-7

Spreekuur JLC voor doublanten klas 4 en 5 (op afspraak)

3-7

t/m

10-7

Romereis 1

3-7

11.00

Revisievergadering klas 1, 2 en 3

3-7

19.00

-

21.00

Promotie klas 1

3-7

21.00

-

23.00

Promotie klas 3

4-7

19.00

Promotie klas 2

4-7

21.00

-

23.00

Promotie klas 4 en 5

5-7

10.00

Slotvergadering

Augustus

16-8

t/m

23-8

Griekenlandreis en Romereis 2


Schoolvakanties 2018-2019