Het is vandaag:
 
 Agenda cursus 2018-2019 Minimaliseren

Datumlijst 2018-2019

(aanvullingen en/of wijzigingen kunnen volgen)

Tijdens alle rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen en studiemiddagen wordt er les gegeven volgens een verkort lesrooster.

* betekent dat de activiteit in de voorgaande week wordt gehouden, de exacte dag is nog niet bekend.

 

 

Oktober

12-10

 

 

 

 

 

Schoolfeest klas 1

15-10

t/m

19-10

 

 

 

Herfstvakantie

22-10

 

 

 

 

 

Klas 1 t/m 3 huiswerkvrij

22-10

 

 

 

 

 

Klas 3: deadline inleveren snuffelstagecontract (aan mentor)

22-10

 

 

 

 

 

Klas 5/6: deadline opsturen Engelse motivatiebrief

23-10

 

 

 

 

 

Klas 6: opstel NE

24-10

t/m

30-10

 

 

 

Klas 4 t/m 6 SE-week

25-10

 

 

 

 

 

Klas 1 en 2 mentor-ouderavond

29-10

t/m

2-11

 

 

 

Klik hier voor de Agenda activiteitenweek

30-10

 

 

 

 

 

Klas 3: techniekdag TUD

30-10

 

 

 

 

 

Thema Theater

31-10

 

 

 

 

 

Excursie Science-leerlingen naar Climate Planet Utrecht

31-10

 

 

 

 

 

Klas 3: snuffelstage

31-10

 

 

 

 

 

Klas 4: excursie Den Haag

31-10

 

 

 

 

 

Klas 4: meeloopdag opleiding/beroep

31-10

 

 

 

 

 

Klas 5: LOB-dag

31-10

 

 

 

 

 

Klas 6: Talent Focus

31-10

 

 

 

 

 

Klas 6: de Pont/textielmuseum

31-10

 

 

 

 

 

Klas 6: SK practicum groep 1

 

 

 

 

 

 

 

November

29-10

t/m

2-11

 

 

 

Activiteitenweek

1-11

 

 

 

 

 

Klas 3: voorlichting nieuw vak TF

1-11

 

 

 

 

 

Klas 3: SMB/AK wandeling

1-11

 

 

 

 

 

Klas 4: excursie Den Haag

1-11

 

 

 

 

 

Klas 4: profieldag (TE/MU) – De Stilte

1-11

 

 

 

 

 

Klas 5/6: workshops motivatiebrief

1-11

 

 

 

 

 

Klas 6: CV Building

1-11

 

 

 

 

 

Klas 6: gesprekstechnieken

1-11

 

 

 

 

 

Klas 6: SK practicum groep 2

1-11

 

 

 

 

 

MR-vergadering

2-11

 

 

 

 

 

Klas 3: voorlichting nieuw vak TF

2-11

 

 

 

 

 

Klas 3: SMB/AK wandeling

2-11

 

 

 

 

 

Klas 3/4/5/6: voorlichting decentrale selectie opleidingen

2-11

 

 

 

 

 

Klas 5: profieldag (TE/MU) De Stilte

2-11

 

 

 

 

 

Klas 6: CV Building

2-11

 

 

 

 

 

Klas 6: gesprekstechnieken

2-11

 

 

 

 

 

Klas 6: workshops motivatiebrief

2-11

 

 

 

 

 

Klas 6: SK practicum groep 3

3-11*

 

 

 

 

 

Klas 1 en 2: SVL

3-11*

 

 

 

 

 

Klas 2: architectuurwandeling

3-11*

 

 

 

 

 

Klas 4: architectuurproject

3-11*

 

 

 

 

 

Klas 5: voorlichting PWS

5-11

 

 

 

 

 

Klas 6: SKW1

8-11

 

 

 

 

 

Toneel bovenbouw

9-11

 

 

 

 

 

Klas 3: SMB/AK-wandeling

9-11

 

 

 

 

 

Uitreiking certificaten Cambridge CAE/CPE, Delf, Goethe, DELE

12-11

 

 

 

 

 

Klas 5/6: motivatiebrief naar decaan

15-11

 

 

 

 

 

Studiemiddag (verkort rooster)

16-11

 

 

 

 

 

Debat voorronde NK

16-11

 

 

 

 

 

Klas 6: SKW2

16-11

 

 

 

 

 

Uitreiking certificaten Cambridge FCE

20-11

 

 

13:00

 

 

Klas 6: uiterlijk aanmelden herkansing

21-11

 

 

 

 

 

Klas 5/6: bespreken motivatiebrief

22-11

 

 

 

 

 

Regio Zuid HPG

23-11

 

 

 

 

 

Klas 3: deadline opgeven proeflessen

23-11

 

 

 

 

 

Klas 4: informatiemiddag vervolgstudies

26-11

 

 

 

 

 

Klas 6: PWS (inleveren kladversie)

26-11

t/m

27-11

 

 

 

Schoolfotograaf

28-11

t/m

29-11

 

 

 

Klas 6: herkansing

29-11

 

 

 

 

 

Studium Generale

30-11

 

 

 

 

 

Klas 1: Sinterklaas

30-11

 

 

 

 

 

Klas 5: PWS inleveren keuzeformulier

 

 

 

 

 

 

 

December

01-12

 

 

 

 

 

Klas 5: deadline mailen motivatiebrief voor project meelopen met professional

3-12

 

 

 

 

 

Klas 5: practicum SK

3-12

 

 

 

 

 

Leerlingbespreking klas 5 (verkort rooster)

4-12

 

 

 

 

 

Klas 5: practicum SK

4-12

 

 

 

 

 

Leerlingbespreking klas 4 (verkort rooster)

5-12

 

 

 

 

 

Practicum SK

5-12

 

 

 

 

 

Leerlingbespreking klas 3 (verkort rooster)

6-12

 

 

 

 

 

1e en 2e uur vrij

6-12

 

 

 

 

 

Klas 5: practicum SK

6-12

 

 

 

 

 

Leerlingbespreking klas 2 (verkort rooster)

7-12

 

 

 

 

 

HPG: leerlingendag

7-12

 

 

 

 

 

Klas 5: practicum SK

7-12

 

 

 

 

 

Leerlingbespreking klas 1 (verkort rooster)

8-12

 

 

 

 

 

Klas 3: proeflessen

11-12

 

 

 

 

 

MR-vergadering

12-12

t/m

13-12

 

 

 

Spreekavond klas 1 t/m 6 (aanmelden via Magister na ontvangst uitnodiging – inschrijven kan alleen met ouder 1 account)

15-12

 

 

 

 

 

Klas 3: proeflessen

17-12

 

 

 

 

 

Klas 6: PWS (inleveren eindversie)

18-12

 

 

 

 

 

Klas 5: bijeenkomst PWS-begeleiders

21-12

 

 

 

 

 

Eindejaarsviering

21-12

 

 

 

 

 

Klas 3: brochure profilering vakken TF mee naar huis

21-12

 

 

 

 

 

Rapport klas 1 t/m 6

24-12

t/m

4-1

 

 

 

Kerstvakantie

25-12*

 

 

 

 

 

Practicum SK

25-12*

 

 

 

 

 

Toneel bovenbouw

 

 

 

 

 

 

 

Januari             

7-1

 

 

 

 

 

Klas 1 t/m 3 huiswerkvrij

7-1

 

 

 

 

 

Klas 3: inleveren Qompas portfolio (mentor)

8-1

 

 

 

 

 

Klas 4/5/6: deadline Maatwerk Rechten

8-1

 

 

 

 

 

Klas 5: deadline SKW

9-1

 

 

 

 

 

Klas 6: rekentoets

14-1

t/m

18-1

 

 

 

Klas 1 t/m 6 toetsweek

15-1

t/m

16-

 

 

 

Centrale voorlichting op het Florijn voor groep 8

15-1

 

 

 

 

 

Deadline studielink (decentrale selectie)

21-1

 

 

 

 

 

Halfjaarlijkse roosterwijziging

21-1

 

 

 

 

 

Klas 3: docenten voeren voorlopig advies in

21-1

 

 

 

 

 

Klas 5: terugkoppeling Rotary project

21-1

 

 

 

 

 

Klas 6: Kijk/luistertoets Duits

22-1

 

 

 

 

 

Klas 6: Kijk/luistertoets Engels

23-1

 

 

 

 

 

Klas 6: Kijk/luistertoets Frans

23-1

 

 

 

 

 

MR-vergadering

24-1

 

 

 

 

 

Thema-avond oudervereniging

26-1

 

 

 

 

 

AK-olympiade

26-1

 

 

 

 

 

Klas 3: voorlichting door klas 5 + wiskunde ABCD

28-1

 

 

 

 

 

Klas 4/5/6: deadline maatwerktraject Rechten (decaan)

29-1

 

 

 

 

 

HPG: examenmodule

30-1

 

 

 

 

 

Klas 3: ouderavond Profielen

30-1

 

 

 

 

 

Studium Generale

31-1

 

 

 

 

 

Informatieavond ouders groep 8

 

 

 

 

 

 

 

Februari

1-2

 

 

 

 

 

Klas 4: deadline aanmelden Erasmus MC (decaan)

1-2

 

 

 

 

 

Toneel bovenbouw

2-2

 

 

 

 

 

Open Dag

4-2

 

 

 

 

 

Klas 3: inleveren voorl. PKZ (decaan)

4-2

 

 

 

 

 

Studiemiddag (verkort rooster)

5-2

 

 

 

 

 

Klas 5: SKW1

6-2

t/m

7-2

 

 

 

Klas 6: presentatie PWS/klas 5: aanwezig

7-2

 

 

 

 

 

Uiterlijk aanmelden herkansing klas 6

9-2*

 

 

 

 

 

Klas 4: opstarten Qompas SKZ

10-2*

 

 

 

 

 

Klas 3: deadline invoeren voorl. adviezen (vakdocent)

11-2

 

 

 

 

 

Klas 3: voorl. adv. zichtbaar in Magister

13-2

 

 

 

 

 

Klas 6 herkansing

13-2

 

 

 

 

 

Proeflessenmiddag leerlingen groep 8

14-2

 

 

 

 

 

Klas 6 res. Herkansing

15-2

 

 

 

 

 

Klas 5: SKW2

16-2

 

 

 

 

 

Klas 3: PKZ-gesprekken

16-2

 

 

 

 

 

Klas 4/5/6: maatwerktraject Rechten + excursie Rechtbank

18-2

t/m

22-2

 

 

 

Klas 4: reizen Londen, Parijs, Berlijn

23-2

 

 

 

 

 

Klas 3: PKZ-gesprekken

27-2

t/m

1-3

 

 

 

Klas 1: Yorkreis

 

 

 

 

 

 

 

Maart

2-3*

 

 

 

 

 

Klas 3: PKZ-gesprekken

2-3

t/m

 

9-3

 

 

Wintersportreis

4-3

t/m

8-3

 

 

 

Voorjaarsvakantie

10-3

t/m

15-3

 

 

 

MEP

11-3

 

 

 

 

 

Klas 1 t/m 3: huiswerkvrij

11-3

 

 

 

 

 

MR-vergadering

12-3

 

 

 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen met achternaam A t/m K

13-3

 

 

 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen met achternaam K t/m L

13-3

 

 

 

 

 

Klas 5: rekentoets

14-3

 

 

 

 

 

Klas 5: rekentoets

14-3

 

 

 

 

 

Studium Generale

15-3

 

 

 

 

 

Klas 6: rekentoets

16-3*

 

 

 

 

 

Klas 3: PKZ-gesprekken

18-3

t/m

22-3

 

 

 

Klas 4 en 5 SE-week

18-3

t/m

26-3

 

 

 

Klas 6: SE-week

20-3

 

 

 

 

 

Loting

21-3

 

 

 

 

 

Klas 1,2 (3,4) kangoeroewedstrijd

22-3

 

 

 

 

 

Informeren ouders over loting

23-3*

 

 

 

 

 

Klas 3: PKZ-gesprekken

25-3

t/m

29-3

 

 

 

Klas 1 t/m 3: activiteitenweek

25-3

 

 

 

 

 

Klas 4 en 5: AcVa

26-3

 

 

 

 

 

Uiterlijk aanmelden spreekavond ouders klas 1 t/m 6

29-3

 

 

 

 

 

Jeugd Dans Theater

30-3

 

 

 

 

 

Klas 2: Taaldorp

30-3

 

 

 

 

 

Klas 3: PKZ-gesprekken

 

 

 

 

 

 

 

April

2-4

 

 

 

 

 

HPG-examendag

2-4

 

 

 

 

 

Spreekavond ouders klas 1 t/m 6

3-4

 

 

 

 

 

Spreekavond ouders klas 1 t/m 6

4-4

 

 

13.00

 

 

Uiterlijk aanmelden herkansing klas 6

5-4

 

 

 

 

 

Klas 6 laatste lesdag

6-4*

 

 

 

 

 

Klas 3: PKZ-gesprekken

8-4

 

 

 

 

 

Klas 3: definitieve PKZ

8-4

 

 

12.00

 

 

Klas 4/5: deadline aanmelden ELO (speeddaten)

8-4

 

 

 

 

 

Klas 6: herkansing

9-4

t/m

12-4

 

 

 

Klas 6: examentraining

9-4

 

 

 

 

 

Klas 6: herkansing

9-4

 

 

 

 

 

Toneel bovenbouw

12-4

 

 

 

 

 

Examenexpositie tekenen

13-4

 

 

 

 

 

Klas 3: vervolg PKZ-gesprekken

15-4

t/m

18-4

 

 

 

Klas 6: examentraining

15-4

 

 

 

 

 

Plaatsing Studielink (decentrale selectie)

17-4

 

 

 

 

 

Klas 3: definitief advies (vakdocent)

18-4

 

 

 

 

 

Klas 6: opgeven studiekeuze (akkoordverklaring)

18-4

 

 

14.00

 

 

Klas 6: akkoordverklaring

19-4

 

 

 

 

 

Klas 3: PKZ brief naar huis

19-4

 

 

 

 

 

Klas 5: inleveren 1e opzet PWS

19-4

 

 

 

 

 

SE-cijfers naar Inspectie

19-4

 

 

 

 

 

Stunt

20-4

 

 

 

 

 

Klas 3: vervolg PKZ-gesprekken

22-4

t/m

3-5

 

 

 

Meivakantie

 

 

 

 

 

 

 

Mei

1-5

 

 

 

 

 

Klas 6: deadline aanmelden Studielink (reguliere opleidingen)

7-5

 

 

 

 

 

Studiemiddag (verkort rooster)

8-5

 

 

12.00

 

 

Klas 5: uiterlijk aanmelden herkansing

9-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: Grieks en scheikunde

10-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: muziek en Nederlands

10-5

 

 

 

 

 

Klas 3: deadline verzoek tot wijziging PKZ

13-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: geschiedenis en biologie

14-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: Duits en economie

15-5

t/m

17-5

 

 

 

Klas 5: reis Parijs mu/te

15-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: Engels

15-5

 

 

 

 

 

Klas 4: speeddaten met professional

16-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: tekenen

17-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: aardrijkskunde en natuurkunde

20-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: filosofie, Wiskunde A/B/C

21-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: Latijn

22-5

 

 

 

 

 

Centraal examen: Frans

23-5

 

 

 

 

 

Toelatingsbrief basisscholen

23-5

 

 

16.00

 

 

Presentatie en uitreiking certificaten Science

24-5

 

 

 

 

 

Toelatingsbrief ouders

24-5

 

 

 

 

 

Toneel bovenbouw

27-5

 

 

 

 

 

Klas 6: rekentoets

28-5

 

 

 

 

 

Klas 5: herkansing

28-5

 

 

 

 

 

Klas 5: herkansing

28-5

 

 

 

 

 

MR-vergadering

29-5

 

 

 

 

 

Klas 5 (reserve) herkansing

30-5

t/m

31-5

 

 

 

Hemelvaartsvakantie

 

 

 

 

 

 

 

Juni

5-6

 

 

 

 

 

Regio Zuid HPG

5-6

 

 

 

 

 

Studiemiddag (verkort rooster)

10-6

 

 

 

 

 

2e Pinksterdag

11-6

 

 

 

 

 

Examen FCE (B2 First)

12-6

t/m

20-6

 

 

 

Klas 4 en 5: SE-week

12-6

 

 

 

 

 

Examen CAE (C1 Advanced)

12-6

 

 

 

 

 

Normering CE 1e tijdvak bekend

12-6

 

 

14.15

 

 

Examenvergadering

12-6

 

 

15.30

-

15.45

Bellen gezakten en herexamens

12-6

 

 

15.45

 

 

Gesprekken met herkanseers

12-6

 

 

16.15

 

 

Geslaagden op school

13-6

 

 

 

 

 

Examen CPE (C2 Proficiency)

13-6

 

 

10.00

-

12.00

Gesprekken gezakten

13-6

 

 

10.00

-

12.00

Spreekuur decaan over studies

14-6

 

 

12.00

 

 

Deadline aanmelden herkansing Centraal examen 2e tijdvak

15-6

 

 

 

 

 

Klas 3: gesprekken extra keuzevak + bevestiging verzoek wijziging PKZ

17-6

t/m

21-6

 

 

 

Klas 1 t/m 3: toetsweek

17-6

t/m

20-6

 

 

 

Klas 4 en 5: SE-week

17-6

t/m

20-6

 

 

 

Centraal Examen 2e tijdvak

19-6

 

 

 

 

 

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

20-6

 

 

 

 

 

Klas 5: Rome/Griekenlandvoorlichting

21-6

 

 

 

 

 

Klas 4 en 5: inhalen VT

24-6

 

 

 

 

 

Klas 1 t/m 3: inhalen toetsen

24-6

 

 

14.00

 

 

Invoeren cijfers klas 4/5

24-6

 

 

14.00

 

 

Klas 4 en 5: inzage toetsen

24-6

 

 

20.00

 

 

Klas 4/5: deadline opgeven herkansing

25-6

 

 

 

 

 

Klas 1 t/m 3: activiteitendag

25-6

 

 

 

 

 

Ouders klas 5: voorlichting Rome/Griekenland

26-6

 

 

08.30

 

 

Invoeren cijfers klas 1 t/m 3

26-6

 

 

09.00

 

 

Klas 1 t/m 3: bespreken toetsen volgens schema

27-6

 

 

08.30

 

 

Klas 4 en 5: inhalen/herkansen SE

27-6

 

 

09.00

 

 

Voorvergadering klas 1 en 3

27-6

 

 

11.00

 

 

Voorvergadering klas 2

28-6

 

 

08.00

 

 

Normering CE II bekend

28-6

 

 

08.30

 

 

Klas 4 en 5: inhalen/herkansen SE

28-6

 

 

09.00

 

 

Overgangsvergadering klas 1

28-6

 

 

11.00

 

 

Overgangsvergadering klas 2

28-6

 

 

13.00

 

 

Overgangsvergadering klas 3

28-6

 

 

19.30

 

 

Diploma-uitreiking

 

 

 

 

 

 

 

Juli

1-7

 

 

10.00

 

 

Cijfers inleveren herkansing klas 4/5

1-7

 

 

11.00

 

 

Voorvergadering klas 4 en 5

1-7

 

 

13.00

 

 

Overgangsvergadering klas 4

1-7

 

 

15.00

 

 

Overgangsvergadering klas 5

1-7

 

 

15.00

 

 

Spreekuur JLC doublanten klas 4

1-7

 

 

20.00

 

 

Schoolfeest

2-7

 

 

 

 

 

Spreekuur JLC voor doublanten klas 5 (op afspraak)

3-7

t/m

10-7

 

 

 

Romereis

3-7

 

 

11.00

 

 

Revisievergadering klas 1, 2 en 3

3-7

 

 

19.00

-

21.00

Promotie klas 1

3-7

 

 

21.00

-

23.00

Promotie klas 3

4-7

 

 

19.00

 

 

Promotie klas 2

4-7

 

 

21.00

-

23.00

Promotie klas 4 en 5

5-7

 

 

10.00

 

 

Slotvergadering